Hokkaido - Route to Asian Natural Treasures Official web site

MENU

Eastern Hokkaido Bus route search

 • Search by Area
 • Free word search

Express Bus

1Sounkyo Mombetsu Abashiri BusSounkyo Mombetsu Abashiri Buspage

2Abashiri–Mombetsu–Sounkyo BusAbashiri–Mombetsu–Sounkyo Buspage

3Abashiri-Utoro BUSAbashiri-Utoro BUSpage

4Utoro ‒ Abashiri BusUtoro ‒ Abashiri Buspage

5Abashiri-Akan BUSAbashiri-Akan BUSpage

6Akan-Abashiri BusAkan-Abashiri Buspage

7Mombetsu–Abashiri–Mombetsu BusMombetsu–Abashiri–Mombetsu Buspage

8Utoro ‒ Nakashibetsu Airport ‒ Rausu BusUtoro ‒ Nakashibetsu Airport ‒ Rausu Buspage

 • 8
  Utoro Onsen Hotels
 • 8
  Michi-no-Eki Rausu
 • 8
  Nakashibetsu Airport
 • 8
  Michi-no-Eki Rausu
 • 8
  Utoro Onsen Hotels

9Akan-Kushiro Airport-Kushiro Station BusAkan-Kushiro Airport-Kushiro Station Buspage

10Shibecha-UtoroShibecha-Utoropage

 • 10
  Utoro Onsen Hotels
 • 10
  Oshinkoshin Falls
 • 10
  Kawayu Onsen Hotels
 • 10
  Mt. Io
 • 10
  JR Shibecha Station

11Utoro ‒ Shibecha BusUtoro ‒ Shibecha Buspage

 • 11
  Utoro Onsen Hotels
 • 11
  Oshinkoshin Falls
 • 11
  Kawayu Onsen Hotels
 • 11
  Mt. Io
 • 11
  JR Shibecha Station